Hoe mogen we je helpen?

Vervelend, dat u bij een schade betrokken bent geweest. Maar we gaan u gelijk helpen. Hieronder treft u het algemeen schadeformulier aan. Dit formulier kunt u gebruiken wanneer er geen aanrijding is geweest. 

U kunt de gegevens van de schade direct vanaf uw scherm invullen. Er hoeft geen pen meer aan te pas te komen.

We maken het u graag gemakkelijk.

 

Jouw gegevens
Verzekeringsgegevens
Wat is er gebeurd
Wat is beschadigd of verloren gegaan

Ondergetekende verklaart: vorenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben verstrekt en beantwoord en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen; dit formulier en de eventueel nog te verstrekken gegevens aan de maatschappij te verstrekken om te dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering; en van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen.

Dit formulier werd digitaal ingevuld via de website van Eijgendaal & van Romondt B.V. Voor zover nodig wordt Eijgendaal & van Romondt B.V. hiermee door de aanvrager gemachtigd dit formulier namens hem/haar rechtsgeldig te ondertekenen.

Wanneer u het formulier helemaal hebt kunnen invullen, kunt u het via de button 'verzenden' online aan ons toesturen. Zo ontvangen wij de gegevens direct al volledig digitaal ter verwerking.

Dan kunnen wij er gelijk mee aan de slag.

Voor de zekerheid zult u een kopie van het formulier in uw eigen e-mailbox ontvangen. Dan weet u zeker dat het verzenden gelukt is.

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Als u schade bij ons meldt dan gebruiken wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt voor het verwerken van uw verzoek om behandeling van de schade. Tevens gebruiken wij deze persoonsgegevens om eventueel contact met u op te nemen. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Dit vragen wij ook van andere partijen met wie wij uw gegevens voor onze werkzaamheden moeten delen.

Verder melden wij uw persoonsgegevens bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). Ook mogen wij uw gegevens daar opvragen. Dat doen wij ook met de persoonsgegevens van de andere partijen die betrokken zijn bij de schade. Hierbij geldt het privacyreglement van de Stichting CIS. Kijk voor meer informatie op www.stichtingcis.nl.

Meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u vinden in ons online Privacy Statement.

Hypotheek oversluiten. Wat levert dat op?
meer informatie
Hypotheekrente al vanaf: (Bekijk hier alle rentes)
meer informatie
Wat gaat de hypotheekrente doen? Stijgen of dalen?
meer informatie