Hoe mogen we u helpen?

Lijfrente en de fiscus 

Een groot voordeel van de lijfrente is dat de premies aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting in box 1. Maar aftrek is alleen toegestaan als de lijfrente-uitkering dient voor een aanvulling op uw pensioen, voor de nabestaanden of voor extra geld bij invaliditeit. Gebruikt u de lijfrente voor uw pensioen, dan moet u een aantoonbaar pensioentekort hebben. Dat tekort ontstaat als u minder pensioen opbouwt dan door de fiscus is toegestaan. 

Er kan al sprake zijn van een pensioentekort als u:
• Na uw 25e bent begonnen met het opbouwen van uw pensioen. 
• Werkt of heeft gewerkt bij een werkgever die geen pensioenopbouw voor u heeft verzorgd. 
• Inkomsten heeft in de vorm van winstdeling of provisie waarover u geen pensioen opbouwt. 
• Ooit van werkgever bent veranderd. 
• Ooit een periode niet of minder (parttime) gewerkt heeft. 
• Gescheiden bent. 
• In een lease-auto rijdt.

Het verschil tussen het pensioen dat u van de fiscus mag opbouwen en het bedrag dat u daadwerkelijk opbouwt wordt jaarruimte genoemd. Hoe groot die ruimte is, verschilt van persoon tot persoon. Als u dit bedrag gebruikt voor een lijfrenteverzekering mag u de premie aftrekken voor de inkomstenbelasting. U kunt de jaarruimte door ons laten uitrekenen. 
De premie voor de lijfrenteverzekering mag aftrekbaar zijn, de uitkeringen die u ontvangt worden gewoon belast in box 1. Toch kan het voordeel groot zijn, bijvoorbeeld als u de uitkeringen na uw 65e ontvangt. U valt dan in een gunstig belastingtarief, waardoor de belasting die u betaalt lager is dan het voordeel dat u nu geniet door premieaftrek. 

 Soorten lijfrentes
Binnen ons fiscale stelsel kunt u kiezen voor verschillende soorten lijfrentes: 

• Oudedagslijfrente:deze mag ingaan wanneer u wilt, maar uiterlijk in het jaar waarin u de AOW leeftijd plus 5 jaar bereikt, en mag uitsluitend eindigen bij overlijden.

• Nabestaandenlijfrente: deze gaat in bij het overlijden van uzelf of van uw (ex) partner.

• Tijdelijke oudedagslijfrente. Mag pas ingaan in het jaar waarop u de AOW leeftijd bereikt. Uiterlijke ingangsdatum is het jaar waarin u de AOW leeftijd plus 5 jaar bereikt. De uitkering kent een bepaalde looptijd (minimaal 5 jaar).

• Overbruggingslijfrente: deze mag ingaan wanneer u wilt, maar moet eindigen in het jaar waarop u 65 wordt, of in het jaar waarop u pensioeninkomsten ontvangt, of in het jaar dat u de AOW leeftijd bereikt. Premies voor de overbruggingslijfrente zijn sinds 2006 niet aftrekbaar. Meer informatie hierover kunt u krijgen op ons kantoor.

• Lijfrente voor een meerderjarig invalide kind of kleinkind: de termijnen mogen pas ingaan bij meerderjarigheid en eindigen bij overlijden van het (klein)kind. 

• Periodieke uitkeringen bij invaliditeit, ziekte of ongeval.

 

Hypotheekrente al vanaf: (Bekijk hier alle rentes)
meer informatie
Wat gaat de hypotheekrente doen? Stijgen of dalen?
meer informatie
Maak een complete hypotheekbegroting
meer informatie