Hoe mogen we je helpen?

Levensverzekering

Met een levensverzekering zorgt u voor aanvullende inkomsten in een periode dat u dat nodig heeft. Of u krijgt een bedrag in één keer uitgekeerd.

Doel
Een levensverzekering kunt u voor verschillende doeleinden afsluiten:

• Om uw inkomsten aan te vullen, bijvoorbeeld als u eerder stopt met werken. 
• Om uw hypotheek mee af te lossen. 
• Om uw nabestaanden te verzekeren van een goed inkomen na uw overlijden. 
• Voor het aantrekken van gezinshulp bij overlijden van uw partner. 
• Om de uitvaart te bekostigen. 

Uitkering
U kunt kiezen voor een eenmalige en een periodieke uitkering. 
• De eenmalige uitkering kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het aflossen van een schuld (zoals uw hypotheek) of voor het doen van een grote uitgave ineens. 
• De periodieke uitkering (maand, kwartaal of jaar) kan gelden voor een bepaalde periode of voor onbepaalde tijd. 

Premie
U kunt uw levensverzekering op twee manieren betalen: 
• In de vorm van een periodieke premie. 
• In de vorm van een bedrag ineens, een zogenaamde koopsom. 

Er zijn verschillende soorten levensverzekeringen:
• Verzekering bij overlijden (overlijdensrisicoverzekering)
• Verzekering bij leven
• Gemengde verzekering

Verzekering bij overlijden (overlijdensrisicoverzekering)
Een verzekering bij overlijden keert een bedrag uit aan een begunstigde (meestal nabestaande) op het moment dat de verzekerde overlijdt. Er zijn twee soorten overlijdensrisicoverzekeringen:

a. Tijdelijke verzekering bij overlijden

Deze keert uit als u vóór een bepaalde datum komt te overlijden. Er zijn verschillende mogelijkheden:
• Een verzekering met een gelijkblijvend kapitaal: het bedrag is hetzelfde, ongeacht het moment van uitkering.
• Een verzekering met een dalend kapitaal: overlijdt u aan het begin van de looptijd, dan is de uitkering hoog; overlijdt u later dan is de uitkering laag.
• Een verzekering met een stijgend kapitaal: hoe later in de looptijd u overlijdt, hoe hoger het kapitaal.
• Een risicoverzekering op vaste termijn: de uitkering vindt plaats op een vastgestelde datum. De verzekerde moet dan wel overleden zijn.
• Een erfrente of nabestaandenlijfrente. De begunstigde, bijvoorbeeld uw partner, ontvangt na uw overlijden periodieke uitkeringen tot een vooraf overeengekomen datum. 

b. Levenslange levensverzekering bij overlijden

Deze keert direct na overlijden een bedrag uit, ongeacht wanneer dat overlijden plaatsvindt. De verzekering kan bedoeld zijn als aanvulling op het inkomen van de nabestaanden of om een uitvaart te bekostigen. Er is dan sprake van een uitvaartverzekering.

Verzekering bij leven
Een verzekering bij leven keert uit wanneer u als verzekerde op een bepaalde datum nog in leven bent. Overlijdt u voor die tijd, dan zijn er twee mogelijkheden: uw nabestaanden ontvangen niets of zij krijgen de premie-inleg terug. Een verzekering bij leven kan een kapitaalverzekering of een lijfrente zijn. 

Gemengde verzekering
Het is mogelijk een verzekering bij leven en een verzekering bij overlijden te combineren. Er is dan sprake van een gemengde verzekering. Hiertoe behoren ondermeer: 

• Een gemengde verzekering: een uitkering bij overlijden voor een bepaalde datum of bij in leven zijn op die datum.
• Een verzekering op vaste termijn: een uitkering op een afgesproken datum, ongeacht of u als verzekerde in leven bent of niet.  
• Een verzekering voor een vaste rente: vanaf een afgesproken datum volgt een uitkering in vaste periodieke bedragen, ongeacht of u als verzekerde in leven bent of niet.

Als zelfstandig ondernemer wilt u ook privé voor continuïteit zorgen. Zodat u voldoende inkomen heeft als u met pensioen gaat bijvoorbeeld. Daarbij kunt u grotendeels zelf bepalen hoe u uw oudedagsvoorziening wilt regelen. Uiteraard binnen de huidige pensioenregels en faciliteiten.

Voor uw pensioenopbouw heeft u drie mogelijkheden: 
• Deelname aan de oudedagsreserve
• Het gebruik van de jaarruimte en inhaalruimte 
• De winst uit de verkoop van uw onderneming (stakingswinst).

Oudedagsreserve (OR)
Als zelfstandig ondernemer kunt u een deel van de winst reserveren voor uw oudedagsvoorziening. Voor deze oudedagsreserve, de vroegere OR, mag u ieder jaar tot 12 procent van de winst belastingvrij reserveren. Deze belastingbesparing maakt het aantrekkelijk om aan de oudedagsreserve deel te nemen, maar u dient wel rekening te houden met een latere fiscale claim.

Zodra u het bedrijf beëindigt of met pensioen gaat, betaalt u over de opgebouwde reserve belasting tegen het progressieve tarief. U kunt die toekomstige belastingclaim bijeensparen met een kapitaalverzekering, maar gunstiger is het om de oudedagsreserve af te bouwen zodat u uiteindelijk minder belasting betaalt. U bouwt de oudedagsreserve af door de gereserveerde bedragen te storten in een lijfrentevoorziening. Het omzetten in een lijfrentevoorziening heeft als voordeel dat de fiscale claim kleiner wordt terwijl het fiscale voordeel blijft.

Jaarruimte en inhaalruimte (verzekeren)
Voor uw pensioenopbouw, kunt u ook kiezen voor een lijfrenteverzekering of banksparen waarbij u optimaal gebruik maakt van de lijfrenteaftrek. Daarvoor kunt u de fiscale jaarruimte en inhaalruimte benutten. De jaarruimte is het bedrag dat u jaarlijks maximaal kunt aftrekken. De inhaalruimte is het bedrag dat u kunt benutten als u in de voorgaande zeven jaar minder premies heeft betaald dan fiscaal was toegestaan. De hoogte van uw lijfrentepremieaftrek, en daarmee uw maximale lijfrente-investering, is afhankelijk van uw inkomen en de reserveringen aan de oudedagsreserve.

U kunt uw lijfrentepremies fiscaal aftrekken als u een aantoonbaar pensioentekort heeft. Daarbij kunt u gebruik maken van de jaarruimte en de inhaalruimte.

Stakingswinst
Veel ondernemers zien hun ondermening als oudedagsvoorziening. Zij gebruiken de stakingswinst dan voor de aankoop van een extra lijfrente: de stakingslijfrente. De hoogte daarvan is afhankelijk van de werkelijk behaalde winst, eerder getroffen oudedagsvoorzieningen en de leeftijd. De keuze voor deze mogelijkheid herbergt een reëel risico, omdat u uw pensioen afhankelijk maakt van de ontwikkelingen en eventuele opbrengst van uw bedrijf.

Als ondernemer heeft u vele mogelijkheden om uw pensioen op te bouwen. Het kan daarbij verstandig zijn direct het nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen mee te verzekeren. Wij informeren u graag over uw mogelijkheden.

 

Maak een complete hypotheekbegroting
meer informatie
Wat gaat de hypotheekrente doen? Stijgen of dalen?
meer informatie
Hypotheekrente al vanaf: (Bekijk hier alle rentes)
meer informatie