Hoe mogen we je helpen?

Risicobeheer

In iedere onderneming zou risicobeheer een belangrijk punt op de agenda moeten zijn. Want of het nu gaat om wanbetalers, brand of machinebreuk, de kosten kunnen hoog oplopen. Zo hoog dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt.

Risicobeheer begint met een analyse van de specifieke risico’s van uw bedrijf. Dat houdt in: uitzoeken welke risico’s er zijn en wat het gevolg van schade is op de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten.. Als de risico-identificatie klaar is, komt de risico-evaluatie: inschatten hoe groot de kans is op schade en wat het effect is van de schade op de bedrijfscontinuïteit. Risicobeheer steunt over het algemeen op twee pijlers: preventie en verzekeren. Het gaat bovendien om een dynamisch proces. In de loop van de tijd kunnen er risicofactoren bijkomen of veranderen, bijvoorbeeld door gewijzigde wet- en regelgeving of nieuwe machines die in gebruik genomen worden. Een regelmatig terugkerende risicoanalyse en het aanpassen van de verzekeringsportefeuille is daarom zeker nodig.

Preventie
Om schade te voorkomen of te beperken moet u een preventieplan opstellen. Dat is soms een kwestie van eenmalige technische en materiële maatregelen, zoals een betere bescherming van mensen en materieel en gebruik van veilige materialen. Verder is het nodig vast te leggen wie wat doet bij bepaalde problemen, wie er verantwoordelijk is voor wat, en wie er beslissingsbevoegdheid heeft. Ook calamiteitentrainingen vormen een onderdeel van het preventieplan. Eventueel bestrijdingsmateriaal zoals een brandblusser moet binnen handbereik zijn en belangrijke telefoonnummers moeten voorhanden zijn. 

Vaak zijn preventieve maatregelen een voorwaarde om een verzekering af te kunnen sluiten.

Verzekeren
Naast preventie moeten er ook maatregelen genomen worden om de schade te kunnen betalen. Dit kan door een financiële reserve op te bouwen, wat meestal handig is om kleine schades  te kunnen betalen. Worden de risico’s groter, dan kunt u beter kiezen voor een verzekering. De meeste verzekeraars bieden tegenwoordig flexibele producten aan die afgestemd kunnen worden op de behoeften van uw organisatie.