Hoe mogen we je helpen?

Verzekeringen bij een hypotheek

Wanneer je een hypothecaire financiering aangaat, oftewel een hypotheek. Dan kan je te maken hebben met een aantal verschillende verzekeringen. Niet alle verzekeringen zullen van toepassing zijn, maar verzekeringen die vaak voorkomen in een hypotheektraject zijn de overlijdensrisicoverzekering, woonlastenbeschermer, inkomensvoorziening bij arbeidsongeschiktheid en de opstalverzekering. Van alle verzekeringen is eigenlijk alleen de opstalverzekering verplicht. Dit is een vereiste van de geldverstrekker om het risico van schade aan de opstal of het appartementsrecht af te dekken middels een opstalverzekering.

Levensverzekering

De term levensverzekering wordt vaak gebruikt en is eigenlijk een verzamelterm voor zowel een kapitaalverzekering bij leven als een risicoverzekering bij overlijden en/of een gemengde verzekering die bij zowel leven als overlijden een kapitaal uitkeert. De laatstgenoemde categorie kennen de meeste mensen als een spaarverzekering, beleggingsverzekering of hybride verzekering. De overlijdensrisicoverzekering is de meest geadviseerde en gewenste verzekering binnen het hypotheekadvies.

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering is een soort levensverzekering. Je verzekert het risico bij overlijden. Bij een hypotheek wordt er eigenlijk altijd een tijdelijke risicoverzekering bij overlijden geadviseerd. Deze verzekert namelijk een bepaalde periode een afgesproken bedrag die uitkeert wanneer een verzekerde onverhoopt komt te overlijden. De uitkering wordt dan gebruikt om de hypotheekschuld (geheel) af te lossen zodat eventuele nabestaanden niet in de problemen komen. Ook heb je verschillende overlijdensrisico verzekeringen. Hoe ouder je bent, hoe duurder de verzekering wordt. Daarnaast zit er ook een eindleeftijd verbonden aan een overlijdensrisicoverzekering. Niet eerlijk? Misschien niet, maar het risico bij overlijden is nu eenmaal groter naarmate je ouder wordt. Gezondheid speelt dan ook een rol, zo moet je altijd gezondheidsvragen beantwoorden en bij hogere verzekerde bedragen kan het zomaar ook zo zijn dat er een onderzoek gedaan moet worden. In sommige gevallen zal er ook aanvullende medische informatie worden opgevraagd naar aanleiding van de antwoorden op de gezondheidsvragen. De premie kan hierdoor hoger uitvallen of er kan zelfs een verzekering geweigerd worden, rokers zullen altijd meer betalen dan niet-rokers.

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Bij een lineaire overlijdensrisicoverzekering wordt het verzekerde kapitaal in gelijke delen afgebouwd. Bijvoorbeeld met een verzekerd bedrag van € 360.000,- en een looptijd van 30 jaar zal het verzekerde kapitaal na 1 maand met € 1.000,- afnemen tot de 360e maand (30 jaar). Deze vorm past goed bij een aanvullende nabestaandenvoorziening of een lineaire hypotheekvorm. Deze vorm is door de snelle afbouw van het verzekerde bedrag ook meestal de voordeligste vorm van een overlijdensrisicoverzekering.

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Sinds invoering van de verplichte aflossing voor nieuwe hypotheken per 01-01-2013 is de annuïtair dalende risicoverzekering de meest afgesloten verzekering om het risico bij overlijden af te dekken. Deze vorm past goed bij een annuïtaire hypotheek. Het verzekerde kapitaal daalt volgens een annuïteitenschema afhankelijk van het percentage, de looptijd en de verzekerd kapitaal bij aanvang. De premie is in veel gevallen een vaste maandelijkse premie. De premieduur is vaak ook verkort, maar tegenwoordig zie je ook dat de premie bij een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering gelijk wordt gesteld aan de verzekeringsduur. Bekijk dus ook altijd goed de kosten over de gehele looptijd van de verzekering. Andere belangrijke aspecten van een overlijdensrisicoverzekering is om te kijken wie de risicodrager is, hiermee wordt de (her)verekeraar bedoeld. Soms zijn er ook speciale aanvullende voorwaarden zoals de premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid of is er een speciale uitkering bij een terminale ziekte. De meeste verzekeringen zijn recht toe, recht aan en zijn voldoende in combinatie met de hypotheek.

Overlijdensrisicoverzekering met gelijkblijvend kapitaal

De meest uitgebreide dekking bij overlijden is de overlijdensrisicoverzekering met een gelijkblijvend kapitaal bij overlijden. De uitkering bij overlijden is dan de gehele verzekeringsperiode gelijk. Dus of de verzekerde nu op dag 1 of de op één na laatste dag komt te overlijden, de uitkering is gelijk. De premie voor een overlijdensrisicoverzekering met een gelijkblijvend kapitaal is hoger dan bij de eerste twee varianten. Uiteraard zijn er ook gecombineerde vormen mogelijk die perfect aansluiten bij de geadviseerde hypotheekconstructie en is het mogelijk om een verzekering op één of twee levens af te sluiten. De term risicoverzekering verraadt het eigenlijk al een klein beetje, je verzekert een risico. Na het verstrijken van de verzekerde periode houdt de verzekering op te bestaan. Er volgt dan geen uitkering, gelukkig maar! Er zijn ook verzekeringen aan de hypotheek gekoppeld die wel uitkeren op de einddatum van de polis, maar daar betaal je dan ook maandelijks meer voor. In die gevallen is er sprake van een gemengde verzekering of kapitaalverzekering.

Woonlastenbeschermer

Een woonlastenbeschermer is een verzekeringsoplossing die vaak in combinatie met een hypotheek wordt gesloten. Een woonlastenbeschermer kan je het verzekerde maandbedrag afstemmen op bijvoorbeeld de hypotheeklasten. Bij een woonlastenbeschermer kan je vaak kiezen uit twee verschillende dekkingen. De meest gebruikte dekking is de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het tweede risico dat je kunt afdekken met een woonlastenbeschermer is risico bij onvrijwillige werkloosheid. Bij het laatste risico is vaak een maximale verzekerde periode van 24 maanden gebruikelijk. Daarnaast is het niet mogelijk om zonder de arbeidsongeschiktheidsverzekering de dekking bij onvrijwillige werkloosheid af te sluiten.

Arbeidongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt het risico af wanneer je niet meer kunt werken als gevolg van ziekte en/of ongeval. De verzekering keert pas over het algemeen uit wanneer men in de WIA terecht is gekomen en er sprake is van een inkomstenverlies. Er zijn vele opties en onderdelen binnen de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Laat je daarom altijd goed adviseren. Overigens gaat de stelling dat de arbeidsongeschiktheidsverzekering duur is in de meeste gevallen niet op. Het gaat er echt om dat je verzekert wat in jouw situatie noodzakelijk is. Heb je bijvoorbeeld een flinke spaarbuffer achter de hand? Dan kan je de uitkering bijvoorbeeld later laten in gaan.

Werkloosheidsverzekering

Een werkloosheidsverzekering is geen verzekering van baangarantie, maar een inkomensaanvullende verzekering wanneer je onverhoopt zonder werk kom te zitten. De meeste dekkingen zijn UWV-volgend, hetgeen inhoudt dat de verzekeringsuitkering wordt getoetst aan de voorwaarden die ook gelden voor een UWV-uitkering.