Hoe mogen we je helpen?

Kapitaalverzekering

Bij een kapitaalverzekering bouwt u een bedrag op dat aan het eind van de looptijd in een keer wordt uitgekeerd. De opbouw vindt plaats door (maandelijks) premies in te leggen of door een koopsom te storten. De uitkering valt in box 3, wat betekent dat u jaarlijks belasting betaalt over de gemiddelde waarde van de verzekering. Alleen voor bepaalde verzekeringen die al op 14 september 1999 bestonden, gelden andere fiscale regels en kan er geprofiteerd worden van een vrijstelling. Voor meer informatie daarover kunt u terecht op ons kantoor.

Kapitaalverzekering Eigen Woning
Als de kapitaalverzekering gekoppeld is aan uw eigen woning, kan de uitkering in plaats van box 3 vallen in box 1. Er is dan sprake van een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW). De verzekering moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De uitkering wordt gebruikt voor aflossing van de hypotheek.
  • U betaalt minimaal 15 jaar achter elkaar premie. De hoogste premie mag niet meer bedragen dan tien maal de laagste premie.
  • De verzekering geeft alleen recht op een eenmalige uitkering.
  • U moet de verzekering hebben afgesloten bij een professionele verzekeraar.

In box I profiteert u van een belastingvrijstelling. Betaalt u 15 jaar premie dan is van het uitgekeerde kapitaal €34.300 euro (2011) belastingvrij. Als u ten minste 20 jaar premies heeft betaald is het vrijgestelde kapitaal €151.000 euro (2011). Maar in alle gevallen geldt dat de vrijstelling (per belastingplichtige) nooit hoger kan zijn dan de schuld op de eigen woning die ermee wordt afgelost.

Het is niet meer mogelijk een nieuwe KEW af te sluiten.

Wat gaat de hypotheekrente doen? Stijgen of dalen?
meer informatie
Hypotheekrente al vanaf: (Bekijk hier alle rentes)
meer informatie
Maak een complete hypotheekbegroting
meer informatie