Hoe mogen we je helpen?

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Als u een vrije beroepsbeoefenaar bent, wordt u ingezet als deskundige die specifieke problemen op kan lossen. Natuurlijk gaat dat vrijwel altijd goed. Toch kan door een vergissing, onachtzaamheid of een onjuist advies van uw kant, uw opdrachtgever schade lijden. Voor zover er sprake is van schade aan personen of zaken, kunt u terugvallen op uw Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB). Maar als uw fout vermogensschade tot gevolg heeft, is dat niet gedekt onder de AVB. U heeft dan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig, die dekking biedt tegen schade uit beroepsfouten. Voorwaarde is wel dat de beroepsfout gemaakt is binnen de grenzen van het beroep waarvoor de verzekering geldt. Extra voordeel is dat deze verzekering ook recht geeft op juridische bijstand die nodig kan zijn bij al dan niet terechte aanspraken van derden.

Omdat het aansprakelijkheidsrisico niet voor iedere doelgroep gelijk is, zijn er beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen ontwikkeld voor diverse beroepen. De dekking sluit aan op de algemene voorwaarden die elke georganiseerde beroepsgroep voor haar leden heeft opgesteld. Bij bepaalde beroepsgroepen is zelfs sprake van een verzekeringsplicht met een bepaald minimum verzekerd bedrag.

Wat gaat de hypotheekrente doen? Stijgen of dalen?
meer informatie
Maak een complete hypotheekbegroting
meer informatie
Hypotheekrente al vanaf: (Bekijk hier alle rentes)
meer informatie